Bursa da Abdullah Münzevî Dergâhı Vakfiyesi


ÖCALAN H. B.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.20, pp.21-34, 2011 (Peer-Reviewed Journal)