Eğitim yönetimi alanında üretilen bilimsel bilgi ve Batılı biliş tarzının eleştirisine giriş


Creative Commons License

Turan S., Şişman M.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.19, no.4, pp.505-514, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.505-514
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

‘Modernite’ ve etrafında şekillenen eğitim yönetimine ilişkin bakış açıları, yeni egemenlik formlarını meşrulaştırırken ve yeniden üretirken, kurgulan-arzulanan yaşam tarzlarını kültürel, politik ve ekonomik bağlamda konumlandıramamış; eklektik bir hal almıştır. Bu yönüyle ‘modernite’ ve ‘ilerlemeci’ ideolojiden beslenen ve mevcut iktidar biçimlerine hizmet eden teoriler, sosyal nedenselliği inkâr eden bir yapıya dönüşmüştür. Batı ve Türkiye’de yönetim, bir yönüyle, yönetim düşüncesinin nasıl bir ‘yönetim tekniğine dönüştüğünün tarihi olarak tebarüz etmiştir. Kendi ürettiği çelişkili ve birbiriyle eklektik-kesintisiz, farklı biçimlerde ‘arz-ı endam’ eden yönetim kavramı, ‘iyi’ ve ‘insani’ olanı başarmak yerine ‘teknik’ bir aygıta; maddi üretim araçlarını elinde bulunduranların egemenliklerini meşrulaştırma ve sürdürmelerinin ‘ideolojik’ aracına evirilmiştir. Bu yönüyle alanda üretilen bilimsel bilgi -insani bir toplum ve dünya inşa etme yerine- var olan yapıyı egemen amaçlar doğrultusunda sürdürme işlevine katkı sağlamaktan ibaret, ‘Batıcı-teknikçi’ söylemlerin aracı durumuna düşmüştür. Bu çalışmanın amacı; eğitim yönetimi alanında geliştirilen ve diğer toplumlardan aktarılan kavram, model ve teorilerin alanı özgürleştirme işlevinden nasıl uzaklaştığını; bilgiyi üretenlerin, üretilen bilgiyi uygulamaya koyanların iradelerini nasıl piyasanın emrine verdiğini; mevcut kavram ve teorilerin farklı adlar altında nasıl yeniden aktarılarak üretildiğini tartışmaktır.