SERVİKS KANSERİNDE BRAKİTERAPİ VE SBRT PLANLARININ DOZİMETRİK PARAMETRELERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Zorlutuna M., Demiröz Abakay C., Tosun M., Kılıç H. M., Kurt M., Çetintaş S., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.47, no.3, pp.381-387, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier