Balkanlar’da Eğitim-Öğretim Kurumları: XIX. Yüzyıl Niş Sancağı Örneği


Osmani M., Pay S.

İSTEM, vol.16, no.32, pp.219-230, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 32
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: İSTEM
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.219-230
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

It can be said that the Ottoman State from its beginning developed a successful education system. Educational institutions which were established based on this system served for centuries. In the progress of time this system that could not meet the demands lost its eligibility. In nineteenth century within the process of modernization The Ottoman State made progress in many spheres as military, administration and education. Especially with the introduction of new education law the number of junior high schools and teacher schools rose and Infants’ schools turned in to primary schools. The contributions of Ottoman educational institutions in dissemination true understanding Islam cannot be ignored in Balkans. For this reason the educational legacy of Ottoman is an important issue that should be studied carefully. This study investigates the educational institutions of Ottoman in nineteenth century Sanjak of Nish. 

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren başarılı bir eğitim sistemi geliştirmiştir. Oluşturulan bu eğitim müesseseleri asırlarca hizmet vermiştir. Bu sistem zamanla dönemin koşullarını karşılayamadığı için niteliğini muhafaza edememiştir. XIX. asırda, Osmanlı Devleti yenileşme süreciyle birlikte başta askeri alan olmak üzere idarî ve eğitim alanlarını da içine alarak kapsamlı birçok adım atmıştır. Böylece çıkarılan maarif nizamnamesiyle beraber rüştiye ve muallim okullarının sayısı çoğalmış, sıbyan mektepleri iptidaîlere dönüştürülmüş ve diğer bazı reformlara başvurulmuştur. Osmanlı eğitim-öğretim kurumlarının Balkanlar’daki gerçek İslam anlayışının yayılmasına ve gelişmesine katkısı inkâr edilemez. Bu sebeple Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki eğitim mirasını incelemek büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada XIX. asırda Niş Sancağı’nda bulunan Osmanlı eğitimöğretim kurumları ele alınacaktır.