Yeni Hizmet Geliştirme Sürecine Müşterilerin Katılımı Ve Birlikte Değer Yaratmanın Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bursa Kent Sakinleri Üzerinde Bir Araştırma


ERDOĞAN S. B., ÖZDEMİR E.

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.75, pp.5570-5590, 2020 (Peer-Reviewed Journal)