Olumlu Annebabalık Eğitimi Programı’nın (Positive Parenting Program-Triple P) Ailenin Ruh Sağlığına Etkisi


ARKAN B.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.43-61, 2019 (Peer-Reviewed Journal)