Fuzûlî nin Şiirlerinde Mazmunlar


ÜSTÜNOVA K.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.151-160, 1992 (Peer-Reviewed Journal)