Bir gövde borulu ısı değiştiricisinde farklı levha türlerinin ısıl performansa etkisinin sayısal olarak incelenmesi


Bayram H., Sevilgen G.

Academic Platform-Journal of Engineering and Science, vol.6, no.3, pp.58-66, 2018 (Peer-Reviewed Journal)