Osmanlı Devleti Döneminde Hudâvendigâr Vilâyetinde İpekçilik Faaliyetleri ve Harîr Dârü’t-Talimi


KUMAŞ N.

AL-FARABI International Journal on Social Sciences, pp.36-53, 2017 (Peer-Reviewed Journal)