Endemik Dıanthus goekayi (Caryophyllaceae) Türünün Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma


Ahıskalı M., Özerkan M., Kaynak A. G., Yılmaz Ö.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online), vol.9, no.1, pp.56-63, 2020 (Peer-Reviewed Journal)