EPİSTEMİK HAKLILANDIRMA ÜZERİNE BİR İNCELEME


ÖZEN BAYKENT U.

AKSOS- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.198-206, 2017 (Peer-Reviewed Journal)