Jinekolojik Kanserlerde Geriatrik Hasta Yönetimi


Şahin A. B.

in: Geriatrik Onkoloji, Ali Murat SEDEF,Baran AKAGÜNDÜZ, Editor, Akademisyen , Ankara, pp.487-501, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademisyen
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.487-501
  • Editors: Ali Murat SEDEF,Baran AKAGÜNDÜZ, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya popülasyonunun gittikçe yaşlandığı göz önünde bulundurulursa 65 yaş üstü kadın hastalarda sık görülen jinekolojik kanserlerin tanı, optimal tedavi ve takip stratejilerinin geliştirilmesi ciddi önem arz etmektedir. Jinekolojik kanserlerde; cerrahi, radyoterapi ve medikal tedavinin sıralı veya eş zamanlı kullanımı tedavideki temel yaklaşım olduğu için ilgili branşların ve geriatristin katıldığı multidisipliner takım ile tedavi planlanması elzemdir. Tedavi planlama öncesi her ne kadar klinik kullanımları pratik olmasa da geriatrik değerlendirme kriterlerinin klinisyen tarafından bilinmesi ve kriterlere göre hastaların değerlendirilmesi sağkalımı etkileyen önemli faktörlerdendir. Ayrıca optimal tedavi ve takip stratejilerinin geliştirilmesi için geriatrik popülasyonun randomize kontrollü çalışmalarda daha fazla temsili gerekmektedir.