Üçgensel sayılar ve graflar


Creative Commons License

Demirci M.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, pp.301-310, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Tüm bilim dallarındaki grafik uygulamaları Graf Teoriye olan ilgiyi her gün arttırmaktadır. Kimya, İlaç Sanayi, Fizik, Biyoloji, Sosyal Bilimler, Antropoloji ve Bilişimdeki uygulamaların yanında Graf Teori ile Matematiğin diğer alanları arasında yakın bir ilişki vardır. Ardışık n üçgensel sayı köşe mertebeleri olmak üzere elde edilen graflar üçgensel graflar olarak tanımlanmaktadır. Üçgensel grafların sınıflandırılmalarını vermek için Ω invaryantı ve özellikleri kullanılmaktadır. Ayrıca n ardışık üçgensel sayıdan oluşan bir D kümesinin bir graf olarak çizilebilmesi için gerek ve yeter şartlar belirlenmiş ve 1 ≤ 𝑡 ≤ 4 için tüm olası durumlar sınıflandırılmıştır.