FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNDE ENTEGRE RAPORLAMANIN ETKİSİ: BİST ÇİMENTO ŞİRKETLERİNDE ANALİZ


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, vol.0, no.46, pp.255-270, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Çalışmanın amacı, BİST’de işlem gören ve Türkiye’de ilk entegre rapor yayınlayan sektörden biri olma özelliğini gösteren çimento sektöründeki şirketlerin finansal göstergeleri üzerinde entegre rapor sunumunun etkisini incelemektir. Bu amaçla, entegre rapor yayınlama öncesi ve sonrası olmak üzere ikili bir ölçüm yapılmıştır. Entegre rapor sunan ve sunmayan şirketlerin 2012-2019 yıllarına ait finansal verileri Gri İlişkisel Analiz (Grey Relational Analysis - GRA) yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma sonunda, 2016-2019 yılları arasında entegre raporlama sunan şirketlerin finansal güç sıralamasında önemli bir kazanım sağladıkları tespit edilmiştir.