Predıctıon The Fınancıal Success In Turkısh Insurance Companıes


Creative Commons License

İşseveroğlu G., Gücenme Gençoğlu Ü.

Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF DERGİSİ, vol.62, no.4, pp.125-140, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sigorta şirketleri, bireylerin sınırlı tasarruflarını verimli yatırımlara kanalize ederek tüm dünyada sermaye piyasasının gelişmesinde önemli bir role sahiptir. Çalışma ile güdülen amaç, çok boyutlu istatistiksel modelleri Türk sigorta sektörüne uygulayarak, şirketlerin finansal başarısızlıkların yada finansal güçlüklerinin başlama dönemini önceden belirlemede kullanılan çok değişkenli model geliştirmek ve finansal başarısızlığı etkileyen faktörleri belirleyebilmektir. Bu amaçla, finansal sistemin önemli unsurlarından biri olan sigorta sektörünün finansal başarısızlıklarının öngörülmesine yönelik çok değişkenli istatistiksel yöntemlere dayanan erken uyarı modelleri geliştirilmiştir. 1992- 2003 yılları arasında hayat dışı elamenter branşlarda faaliyet gösteren 45 sigorta şirketi analiz kapsamına alınmış başarılı ve başarısız şirketleri ayırmada regresyon ve diskriminat analizi ile erken uyarı sistemi olarak 5 finansal oran saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sigorta şirketleri, erken uyarı, diskriminant analizi, regresyon analizi, finansal başarısızlık.