BOBİ FRS KAPSAMINDA TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI 7: BÜYÜKBAŞ CANLI VARLIKLARIN VE TAŞIYICI BİTKİLERİN TASLAK HESAP PLANIÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRMES


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

in: Göbekli Tepe’den Endüstri 4.0’a Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımşlar, Armağan Ramazan., Ercan Cuma., Tekin Ahmet.., KOç Özgür Emre, Editor, Ekin, Bursa, pp.51-76, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Ekin
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.51-76
  • Editors: Armağan Ramazan., Ercan Cuma., Tekin Ahmet.., KOç Özgür Emre, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Tarım sektörü, ekonomik kalkınma sürecinde önemli işlevler yüklenmektedir. Bu işlevler; beslenme için gerekli gıda maddeleri üretiminin temin edilmesi, sınai ürünlerine talep yaratılması, sınai üretim yapabilmek için gerekli hammadde, sermaye ve emeğin sağlanması, ekonominin döviz gereksiniminin giderilmesi olarak sıralanabilir. Ülkelerin ortak paydası, tarımsal faaliyetlerin uluslararası sistemle bütünleşmesi ve tarım sektörünün küresel boyutta uluslararası sermaye piyasalarında yer alabilmesidir. Bu payda doğrultusunda, tarımsal faaliyetlere ilişkin muhasebe uygulamaları, finansal tabloların sunumu ve bunlara bağlı ortaya çıkan konularda yaşanan farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), 2001 yılında Uluslararası Muhasebe Standardı olan, “Tarım Standardı 41’i (UMS-41 )”, yayımlamış ve 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe koymuştur. Türkiye’de de, bu doğrultudaki düzenlemelere uyum çalışmalarıyla Kamu Gözetim Kurumu tarafından tam Türkçe çevirisi yapılan Türkiye Muhasebe Standardları’ndan, “Tarımsal Faaliyetler Standardı 41 (TMS 41) 24.02.2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) setine dahil olan, Tarımsal Faaliyetler Standardı 41, Kamu Yararını ilgilendiren Kuruluş tanımı kapsamında yer alan şirketler tarafından uygulanmaktadır. Kamu Gözetim Kurumu, 2013/34 Sayılı AB Muhasebe Direktifi ile tam uyumlu yerel bir finansal raporlama seti hazırlanması için İngiltere ve İrlanda’da 2015 yılında yürürlüğe giren ve FRS 102 olarak adlandırılan yerel finansal raporlama setini referans alarak 2015 yılında taslak bir metin yayımlamıştır. Türkiye’deki bağımsız denetime tabi şirketler için hazırlanan “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi” metni, kamuoyu görüşleri doğrultusunda gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda, kamuya hesap verme zorunluluğu bulunmayan, bağımsız denetime tabi şirketler için Finansal Raporlama Standardı oluşturma çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler Finansal Raporlama standardı (BOBİ FRS) 29.07.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 2018 yılı itibariyle uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı uygulamayan şirketler isteğe bağlı olarak, 01/01/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde münferit ve konsolide finansal tablolarını BOBİ FRS’ye göre hazırlamaları gerekmektedir. Çalışmada, Tarımsal Faaliyetler Standardı; BOBİ FRS 7, TMS 41 ve VUK Kapsamında Değerlendirilmesi üzerinde kısaca durulmuş, ekonomide çok önemli bir paya sahip olan tarımsal faaliyetler ve bünyesinde yer alan canlı varlıklardan büyükbaş canlı varlıkların ve taşıyıcı bitki özelliğini taşıyan tarımsal faaliyetlerin Tarımsal Faaliyetler Standardı 7 (BOBİ FRS) kapsamında muhasebeleştirilmesine yönelik örnek uygulamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu tarafından taslak olarak hazırlanan ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yayımlanması beklenen muhasebe standartlarına uygun taslak tekdüzen hesap planına göre büyükbaş canlı varlıkların besi amacıyla alınması, ürününden faydalanmak amacıyla elde tutulması ve yavrulaması, satılması konularında ölçme ve muhasebeleştirme uygulamalarına yer verilmiştir. Yine Tarımsal alanda faaliyet gösteren işletmelerin aktifinde önemli yer tutan taşıyıcı bitkilerden ceviz ağaçları özelinde özellik arz eden işlemlerin muhasebeleştirilmesi konuları çalışma kapsamına alınmıştır.