Maddi Yoksunluğu Etkileyen Değişkenlerin İkili Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi


KARCI Z., BAYRAM N.

International Conference on Social Sciences-Cappadocia, 16 - 20 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text