Palladyum II Kompleksinin Prostat Kanseri Hücrelerindeki Sitotoksik Etkisi


ŞAMLI H. , ŞAMLI M., Nazlı A., Buse V., Zeynep özlem D. Ş. , Deniz D., ...More

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey