Dejeneratif Spinal Deformitelerde Minimal İnvaziv Yaklaşımların Yeri ve Önemi


OCAK P.

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji - Özel Konular, vol.7, no.2, 2017 (Peer-Reviewed Journal)