The District Municipalities of Istanbul' s Presented Services Electronically within the Scope of the Right to Information


Creative Commons License

Sağlık Ö.

in: Gift to Ismet Binark, İshak Keskin,Nihal Somer,Nizamettin Oğuz, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.339-348, 2015

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Türk Edebiyatı Vakfı
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.339-348
  • Editors: İshak Keskin,Nihal Somer,Nizamettin Oğuz, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

As a local government body municipalites serve in various fields. Fulfilling the right to information of real persons and legal entities is existing in these services. District municipalities of Istanbul have been serving to fulfill the right to information of real persons and legal entities. In this study, services within the scope of right to information done by district municipalities of Istanbul electronically have been analyzed. In the wake of evaluating actual applications it has seen that district municipalites of Istanbul had evaluated applications like as petitions and complains which are not in the scope of right to information. In Right to Information Act numbered 4982 it has indicated that these applications would not be inclusive of right to information. At the same time, in the Regulation of the Right to Information Act the forms to be required that used for applications electronically has been stated. In the wake of evaluating actual applications the district municipalities of Istanbul hadn't used this form as are has been seen. In the study it has been researched how are the district municipalities are in the scope of these problems. Field study has been adopted as a method and Web sites of the district municipalities of Istanbul have been examined.

Bir yerel yönetim organı olan belediyeler, çeşitli alanlarda pek çok hizmet sunar. Bu hizmetlerin arasında gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını karşılamak da vardır. İstanbul'daki ilçe belediyeleri de gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını karşılamak için birtakım hizmetler sunmaktadır. Bu çalışmada İstanbul'daki ilçe belediyelerinin bilgi edinme hakkı kapsamında elektronik ortam üzerinden sunduğu hizmetler incelenmektedir. İstanbul'daki ilçe belediyelerinin bilgi edinme hakkı kapsamına girmeyen öneri ve şikâyet gibi başvuruları da bilgi edinme hakkı bağlamında işleme aldığı mevcut uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda görülmüştür. Buna karşın, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda öneri ve şikâyet gibi başvuruların bilgi edinme hakkı dâhilinde olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Yönetmelik'inde elektronik ortamdan yapılacak başvurularda doldurulması zorunlu olan belgeler belirtilmiştir. Mevcut uygulamalar değerlendirildiğinde İstanbul'daki ilçe belediyelerinin bu belge formunun iç ve dış özelliklerini olduğu gibi kullanmadığı görülmüştür. Çalışmada, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin bu problemlerin ne kadar dâhilinde olduğu incelenmektedir. Yöntem olarak saha araştırması benimsenmiş ve İstanbul'daki ilçe belediyelerinin Web siteleri incelenmiştir.