Erken Yaş Alzheimer Hastalarında PSEN1 PSEN2 ve TREM2Genlerindeki Değişimlerin Heterodupleks ve Sekans AnaliziYöntemleri ile Belirlenmesi


ALEMDAR A., ERYILMAZ I. E. , EGELİ Ü. , BAKAR H. M. , ÇEÇENER G. , TUNCA B.

XIV Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey