Benzen’in Sıçan Karaciğer ve Böbreğinde Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi.


DERE E.

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.11-17, 2002 (Peer-Reviewed Journal)