Anti Tümör Nekroz Faktör Alfa Tedavilere Dirençli veya Yan Etki Gelişen Romatoid Artrit Olgularında Rituksimabin Etkinlik ve Güvenilirliği


DALKILIÇ H. E., ALKIŞ N., ÖZKAYA G., YAVUZ M., GÜLLÜLÜ M., DİLEK K., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.37, no.3, 2011 (Peer-Reviewed Journal)