TAVŞANDA DENEYSEL OSTEOARTRİT MODELİNDE İNSAN AMNİOTİK SIVISININ EKLEM İÇİ UYGULAMASININ KIKIRDAK DOKU VE SİNOVYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


TİRELİOĞLU O., BİLGEN M. S., ATICI T., YALÇINKAYA Ü., BİLGEN Ö. F.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, no.3, pp.121-125, 2007 (Peer-Reviewed Journal)