Kırmızı yansıma testi ile katarakt saptanan bir süt çocuğuolgusu


ÇEKİÇ Ş., Balcı M. C., Devecioğlu E., GÖKÇAY E. G., GÖKÇAY G. F.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2014 (Scopus)