Çelebi Mehmed’in Bursa Evkafı Muhasebe Defterleri


Pay S.

Vefâtının 600. Yılı Münâsebetiyle Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 18 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Beşinci Osmanlı padişahı Çelebi Sultan Mehmed’in (816–824/1413–1421) başta Bursa ve Edirne olmak üzere Amasya, Söğüt, Dimetoka, Hayrabolu ve Merzifon gibi şehirlerde cami, medrese, türbe, saray, han, çarşı gibi çeşitli eserleri ve bunlara ait vakıfları bulunmaktadır. Vakıf muhasebe defterleri, vakıf kurumlarının geçmişe yönelik olarak gelir ve giderleri ile bunlarda meydana gelen her türlü değişikliğin takip edilebildiği belgelerdir. Genellikle yıllık olarak hazırlanmış olan vakıf muhasebe defterleri ayrıntılı bilgi verme durumuna göre icmâlî ve tafsîlî olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arşivlerde Çelebi Sultan Mehmed’in Bursa’daki vakıflarına dair genel gelir-giderlerini, sadece personel giderlerini ya da tamir ve onarım harcamalarını gösteren özet veya ayrıntılı muhasebe kaydı içerikli bazı belgeler yer almaktadır. Bunların en eski tarihlisi 1553 en yenisi ise 1879 yılına dair veriler içermektedir. Bu çalışmada Çelebi Sultan Mehmed’in, Yeşil İmaret olarak da adlandırılan Bursa’daki vakıflarına ait söz konusu yıllar arasındaki bazı muhasebe defterleri ile muhasebe bilgileri ihtiva eden bazı belgelerdeki veriler değerlendirilecektir.