A Study of Helminth Parasites of Bitterling Fish, Rhodeus Amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) ın Susurluk Stream (Balikesir): First Record of Paradiplozoon homoion ın Rodeus amarus from Turkey and New Record for Helminth Parasites from Susu


Aydoğdu N., Alemdar A., Torcukoç H., Erdogan Z.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE, vol.7, no.4, pp.1049-1056, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1049-1056
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In this study; it was aimed to determine the helminth fauna of Rhodeus amarus in Susurluk Stream between October 2018 and December 2018. In result of this study; of fifty-one individuals of R. amarus, eighteen were found to be infected with one or more parasite species. A total of 3 ectoparasitic helminth species were identified in host fish and 34 parasites belonging to three different species were encountered. From these parasites; Dactylogyrus bicornis Malewitzkaja, 1941 ( Monogenea) (17.6%; 2 parasites / fish); Paradiplozoon homoion (Bychowsky and Nagibina, 1959) (Monogenea) (11.7%; 1.3 parasites / fish) in the gills of the host fish, Clinostomum complanatum metaserkeri (Rhudolphi, 819) (Digenea) (13.7%; 1.1 parasites / fish) of the host fish was recorded in the gill cavity. In this study, D. bicornis was found to be the most common parasite species as it was recorded in nine of a total of 18 fishes. Infection percentages of parasite species and minimum, maximum and average infection densities were evaluated. On the other hand, this study is the first study on the helminth parasites of R. amarus in the fish fauna of the Susurluk stream. P. homoion is first record for R. amarus in Turkey. In addition, the species recorded in the host fish in this study are the new record for Susurluk Stream and have been added to their distributions in Anatolia as a new locality.
Bu çalışmada; Rhodeus amarus’un Ekim 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasındaki helmint faunasınınbelirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda; 51 adet R. amarus bireyinin 18’nin bir ya da daha fazla parazittürü ile enfekte olduğu bulunmuştur. Konak balıkta toplam 3 adet ektoparazitik helmint türü tanımlanmış olup,üç farklı türe ait 34 parazit bireyine rastlanılmıştır. Bu parazitlerden Monogenea’ dan Dactylogyrus bicornisMalewitzkaja, 1941 (%17,6; 2 parazit/balık); Paradiplozoon homoion (Bychowsky and Nagibina, 1959) (%11,7; 1,3parazit/balık) konak balığın solungaçlarında, Digenea’ dan Clinostomum complanatum metaserkeri (Rhudolphi,819) (%13,7; 1,1 parazit/balık) konak balığın solungaç boşluğunda kaydedilebilmiştir. Bu çalışmada, D. bicornis 9balıkta toplam 18 adet bulunmuş olup, en yaygın parazit türü olarak kaydedilmiştir. Parazit türlerine aitenfeksiyon yüzdeleri ile minimum, maksimum ve ortalama enfeksiyon yoğunlukları değerlendirilmiştir. Diğertaraftan, bu çalışma Susurluk Havzası balık faunasında yer alan R. amarus’un helmint parazitleri üzerine yapılanilk çalışmadır. Saptanan türlerden, P. homoion ise Türkiye’deki acı balıklarda ilk kez bu çalışma ile bildirilmiştir.Ayrıca bu çalışmada konak balıkta kaydedilen türlerden her biri Susurluk Çayı için yeni kayıt olup, Anadolu’dakidağılımlarına yeni bir lokalite olarak eklenmiştir.