Gilkoz Oksidaz Enzim Mekanizması ve Süt Ürünlerinde Probiyotik Bakterilerin Gelişimi Üzerine Etkisi.


Altınkaynak H. Ş., Özcan T.

Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojsi Dergisi/Journal of Food and Feed Scence - Technology , vol.26, no.2, pp.1-9, 2021 (Peer-Reviewed Journal)