Pediatrik yanık yaralanmalarında aile yükünü etkileyen faktörlerin incelenmesi


ÖZKAL Ö., Aydın Özcan D., AYDIN YAĞCIOĞLU G., TOPUZ S., KONAN A.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.8, no.3, pp.229-237, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier