Okul Yöneticilerinin Yaptığı ve Yapmak İstediği İşler İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Turan S., Yalçın G.

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.11-34, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Eskişehir ilinde görev yapan ilköğretim okul yöneticilerinin, görevlerinin ne olduğu ve ne olması gerektiği konusundaki görüşlerini belirlemek, bu görevleri nasıl yaptıkları ya da yaptırdıkları hakkında görüşlerini almak, okul yöneticilerinin yaptıkları ve yapmak istedikleri işler ile iş doyumu bileşenlerinden etkileşim, işin doğası, kurumun hedeflerinde açıklık ve prosedür arasındaki ilişkiyi; okul yöneticilerinin öğretmen, öğrenci, diğer çalışanlar ve çevresiyle nasıl bir etkileşim kurduğu, karşılaştığı sorunlara nasıl çözüm getirdiği konuları arasındaki ilişkinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırma bulgularına göre, eğitimde hizmet yılı ve yöneticilik yılı bakımından okul yöneticilerinin iş doyumlarında farklılaşmalar tespit edilmiş ve okul yöneticilerinin yaptıkları ve yapmak istedikleri işler arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte yaptıkları ve yapmak istedikleri işlerin alt boyutlarıyla iş doyumunun alt boyutları arasında farklı düzeylerde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul yöneticilerinin işlerini çok çeşitli ve karmaşık bulmaları sebebiyle mevcut durumlarından memnun olmadıkları ve işlerinde iyileştirmelerin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Okullarda niteliğin arttırılması için okul yöneticilerinin yaptıkları ve yapmak istedikleri işler arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması ve okul yöneticilerinin iş doyumları arttırılarak öğrenme ve öğretme süreci ile ilgili işlere yoğunlaşmalarının sağlanması önerilmiştir.