Pedagojik Açıdan Kur an da İnzar Kavramı ve Diğer İlgili Bazı Kavramların İncelenmesi


GÜNDÜZ T.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.7, pp.523-541, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)