Üriner İnkontinans Tedavisinde Ekstrakorporeal Manyetik İnervasyon Kullanımı


YILDIZ H. , UTKUALP N. , ÖZDEMİR A.

11.Uludağ Obstretri ve Jinekoloji Kongresi, 7 - 10 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text