PROTECTING HEALTH AND COMFORT IN ARCHITECTURE: SAMPLE LIBRARY BUILDING REVIEW THROUGH GSB GUIDE


Türkoğlu S., Taş N., Taş M.

2nd International Congress on Scientific Advances ICONSAD 22, Balıkesir, Turkey, 21 - 24 December 2022, pp.341-352

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.341-352
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlığın korunması ve konfor mimari tasarımın ana amaçlarından biri olmalıdır. Mimari tasarımında her iki amacın yerine getirilmesi de yapılarda yaşam kalitesini arttırılabilmesi için oldukça önemlidir. Kütüphaneler insan yaşamında eğitimin sürekliliğini sağlayan en önemli yapılardan biridir. Gerekli her türlü teknolojik bilgi ve materyalle donatılmış olmalı, çağın değişikliklerine uyum sağlamalıdır. Bunun için personelin verimliliğini, kullanıcıların kütüphaneyi kullanım isteklerini arttıracak mekanların ve mekanı oluşturan iç donatım elemanlarının bulunması gereklidir. Bursa’da bulunan örnek kütüphane binası öznel ve nesnel yöntemlerle yerinde inceleme yapılarak var olan konfor düzeyi ve koşulların Guideline for Sustainable Building kılavuzu baz alınarak Ek 3: Sağlığın korunması ve konfor için gereksinimler bölümüne göre incelenmesi, konfor parametrelerinin kütüphane yapılarındaki öneminin vurgulanması ve koşulların iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bina termal konfor, iç hava kalitesi, aydınlatma, ses koruması başlıkları altında incelenmiştir. Bursa’da eski bir pasaj olan ve şu an kütüphane olarak bilinen yapının geçirdiği fiziksel ve işlevsel dönüşümü incelemek ve yapının özelliklerinin fiziksel görünümüne nasıl yansıdığını ortaya koymak amacıyla; yapı ile ilgili literatür araştırması yapılmış, alan çalışması yapılarak yapının iç ve dış mekân fotoğrafları çekilmiş, görüşme, gözlem, analiz, karşılaştırma, yorumlama ve değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Guideline for Sustainable Building kılavuzundan ulaşılan teorik bilgi ile alan çalışması kısmında yapılan analiz çalışması sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek kütüphanelerde sağlığın korunması ve konfor koşullarının kütüphane binalarına yansıması tespit edilmiştir. Sağlığın korunması ve konfor konusunda önemli yer tutan ortamın termal konforunun her mevsim sağlanamadığı, iç hava kalitesinin bazı kullanıcılar tarafından mevsimsel olarak eleştirildiği, doğal aydınlatmanın yapay aydınlatmalarla yeterli düzeyde desteklendiği, ses korumasının binanın belli bölümlerinde yeterli düzeyde iken belli bölümlerinde yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.