Finansal Performans ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri


Başdar C.

Ekin Yayınevi, Bursa, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Küreselleşmeyle sınırları ortadan kalkan dünya ekonomisinde faaliyet gösteren firmaların, pazar paylarını arttırmaları, rekabet avantajı sağlamaları ve geleceğe yönelik sağlıklı kararlar almaları için hem kendi performanslarını hem de rakipleriyle olan performans sıralamasındaki konumlarını belirlemeleri büyük önem taşımaktadır. Finansal performans sıralaması ile firmalar kendilerini rakipleriyle kıyaslayabilmekte ve sektör içindeki konumlarını belirleyebilmektedir. Bu doğrultuda çok geniş uygulama alanı olan, farklı sektörlerde farklı amaçlarla kullanılan ve aynı zamanda birden çok değerlendirme faktörünü dikkate alan çok kriterli karar verme teknikleri finansal performans sıralamasında ve sektördeki en iyi alternatif firmanın belirlenmesinde önemli bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Alternatifler içinden en uygun olanı belirleme süreci olarak ifade edilen karar verme problemlerinin çözümü için çok kriterli karar verme yöntemleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Amaca uygun olan seçeneği birçok alternatif arasından belirlemek olarak tanımlanan karar verme işlemi ile günlük hayatın her alanında karşılaşılmaktadır. Karar verilmesi gereken bir durumda amaçların çok sayıda olması ve alternatiflerin artması çok amaçlı karar verme yöntemleri ile her alanda karşılaşılmasına zemin oluşturmuştur.

Bu doğrultuda kitap iki temel amaç üzerinde kurgulanmıştır. Birinci amaç, finansal performansın açıklanması ve sektördeki en iyi firmanın belirlenip diğer firmaların sıralanması konusunda dikkate alınacak kriterlerin açıklanmasıdır. İkinci amaç ise, en iyi alternatifin belirlenmesi konusunda uygulama alanı çok geniş olan ve birçok farklı konuda da kullanılabilen çok kriterli karar verme tekniklerinin açıklanmasıdır.

Bu kitap toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde finansal performans konusu üzerinde durulmuş, ikinci bölümde çok kriterli karar verme teknikleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, yapılan literatür araştırmaları sonucunda gerek uygulanabilirliği ve gerekse yorumlanabilmesi açısından pratikte en çok kullanılan çok kriterli karar verme teknikleri olan ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri ayrıntılı ve karşılaştırmalı şekilde anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise tekniklerin uygulanmasına yönelik excel çalışmasını içeren örnek bir problem çözülmüştür. Son söz olarak, bu kitapta emeği geçen tüm hocalarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Kitabın çok kriterli karar verme tekniklerini uygulamak isteyen herkese çalışmalarında yararlı olması en büyük dileğimdir.