Meme Kanserli Hastalarda CYP2D6 Genotipinin Tamoxifen e Direnç Gelişimi Ve Histopatolojik Özellikler İle İlişkisi


DEMİRCİ H., ÇEÇENER G. , TUNCA B. , TEZCAN G. , TEZCAN H., EGELİ Ü. , ...More

13. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey