Değişik Ortamlardaki Ester Hidrolizlerinde Etkin Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin Farklı Fizikokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi ve İstatistiksel Açıdan İrdelenmesi


ERDEM B. , CEBE M.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 8 - 11 September 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey