The efficacy of infectious bronchitis virus vaccination in Central Anatolia


Goncagül G., Kardoğan Ö., Günaydın E.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, vol.31, no.2, pp.147-153, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.147-153
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Infectious bronchitis virus (IBV) is an acute and rapidly spreading virus that affects the respiratory sys tem in poultry, causing economic losses by affecting egg yield and quality. It has a worldwide distribution and ahigh morbidity rate reaching 100%. In our research, 599 blood samples collected from 11 laying flocks in CentralAnatolian region were examined. In 599 blood serum samples collected from IBV vaccinated flocks, low titer (842)and high CV (84%) were detected in one of the flocks. When all results were evaluated, antibody titres of 2318 and1283 were obtained in two flocks, while CV% values were found to be 93 and 90, respectively. It was found thatantibody titers from the other 8 poultry houses ranged from 1 to 18903, and CV% values ranged from 0 to 63. Asa result, when we look at the antibody titers and CV% values obtained from the poultry houses included in ourstudy; high antibody titers-high CV% values or low antibody titers- high CV% values, indicated the existence ofvaccination-related problems in our country. We believe that this may confronted poultry flocks at risk of infectiondue to the desired homogeneous antibody titres are not achieved in the poultry houses.
Enfeksiyöz bronşit virüsü (IBV) kümes hayvanlarında solunum sistemini etkileyen, akut ve hızla yayılan, yumurta verim ve kalitesini etkileyerek ekonomik kayıplara neden olan bir virüstür. Dünya çapında bir dağılımı ve %100’e ulaşabilen yüksek morbidite oranı vardır. Araştırmamızda İç Anadolu Bölgesi’ndeki 11 yumurtacı kümesten alınan, 599 adet kan örneği incelenmiştir. IBV ile aşılanan kümeslerden toplanan 599 adet kan serum örneğinde, bir kümeste, düşük titre (842) ve yüksek CV (%84) (antikor titre değerlerinin sürü içindeki homojenitesi) saptanmıştır. Tüm sonuçlar değerlendirildiğin de iki kümeste ise antikor titresi 2318 ve 1283 elde edilirken, %CV değerleri sırasıyla 93 ve 90 bulunmuştur. Diğer 8 kümesten elde edilen antikor titrelerinin 1 ile 18903, %CV değerlerinin ise 0 ile 63 arasında değiştiği bulunmuştur. Sonuç olarak araştırmamıza dahil olan kümeslerden elde edilen antikor titreleri ve %CV değerlerine bakıldığında; yüksek antikor titreleri-yüksek %CV değerleri veya düşük antikor titreleri-yüksek %CV değerleri, halen ülkemizde aşılama ile ilgili sorunların varlığını göstermektedir. Bu durum kümeslerde arzulanan homojen antikor titrelerine ulaşılmaması nedeniyle, kanatlı sürülerini enfeksiyon riskiyle karşı karşıya getirebileceği kanaatindeyiz.