çocuklArDA besin Allerjisinin kArAkteristik özellikleri: ulusAl çok merkezli çAlışmA


BİNGÖL A., KOCACIK UYGUN D. F., AKDEMİR M., ERENGİN K. H., BOZDOĞAN G., BİNGÖL G., ...More

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes