Güvencesizler Çağında Halkçılığı Tartışmak: GünümüzdeRadikal Halkçılığın İmkanları


Creative Commons License

Aydın M. B.

Memleket Siyaset Yönetim, vol.14, no.32, pp.31-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 32
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Memleket Siyaset Yönetim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.31-52
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Siyasal alandaki kavramları toplumsal gerçeklik ve sosyolojik temeller açısından ele almak gerekmektedir. Popülizm/halkçılık kavramı da, zamana, mekana ve yeni dönem dinamiklerine göre farklı anlam ve içeriklerle karşılanmaktadır. Güvencesizliğin her açıdan günümüz kapitalizminin ana özelliklerinden biri haline geldiği konjonktürde, tüm dünyada ‘müesses nizam’ kendi meşruiyetini sürdürmekte zorlanmaktadır. 20. yüzyılın stabil kurum ve kavramlarının sarsıldığı, altının boşaldığı yeni dünyada, popülizme yüklenen anlamların farklılaşması yaşadığımız çağın, bir önceki dönemin kurum ve ilişkilerinin temelini oluşturan ve nüvelerini barındıran 19. yüzyıl ile benzerlikler taşıdığına dair bir işaret olarak da okunabilir. Günümüzde, gelişmiş ve azgelişmiş dünya için farklılıklar net olarak sürmekle beraber, toplumsal problemler ve toplumsal adalet açısından 21. yüzyıl başı itibariyle Dünya daha fazla ‘aynı gemidedir’. Dolayısıyla popülizmin içeriği, bu duruma göre de şekillenecektir.
İngilizce Özet
:
Considering the concepts in the political field in terms of social reality and sociological bases is necessary. The concept of populism has different meanings and content according to time, place, and new dynamics. In the conjuncture where precarity has become one of the main features of today’s capitalism in every respect, the ‘establishment order’ throughout the world has difficulty maintaining its legitimacy. Changing meanings of populism can be read as a sign of similarity between the 19th and 20th centuries. 20th century’s stable institutions, relations, and concepts become ambiguous and are not enough to explain our new world. In contemporary times, the differences between developed countries and the third world remain clear. Also, as of the beginning of the 21st century, all the world is more "in the same boat". Thereby, populism can be grounded on new concepts, and this new situation will shape its content.