Comparison of physical meat quality properties of young and spent female quail of different genetic stock


Petek M., Abdourhamane İ. M., Ardıçlı S.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.38, no.2, pp.108-114, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, farklı genotipteki genç ve kasaplık yaşta dişi bıldırcınların fiziksel et kalite özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bıldırcınlarda et kalitesi özelliklerini incelemek üzere çalışmada; saf Pharaoh (Coturnix coturnix Pharaoh, yabani tip) ve bunların beyaz varyetesi ile Japon (Coturnix coturnix Japonica) ve Bob White bıldırcınların (Colinus virginianus) melezlenmesiyle elde edilen iki melez hat (sarı ve siyah renkli) olmak üzere 4 farklı genetik materyalden toplamda 80 adet bıldırcına ait taze göğüs ve but eti kullanılmıştır. Bıldırcın yaşının göğüs ve but eti pH'ı (p<0,008, p<0,001) ile genotipin but eti pH'ı (p<0.01) üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Göğüs eti su tutma kapasitesi, genotip ve yaşdan önemli düzeyde etkilenmiştir (p<0,001, p<0,019). Bıldırcın but ve göğüs etlerinin parlaklık ve kroma değerleri üzerine genotipin etkisi önemli bulunmuştur (p<0,001, p<0,001). Sonuç olarak, incelenen et kalitesi özelliklerinin birçoğu siyah ve genç bıldırcınlarda diğerlerine göre daha iyi bulunmuştur.