“İşletmelerin Yeni Rekabet Aracı Olarak Kurumsal İtibar” The Journal of Industrial Relations Human Resources 27-53 2008


ÇİFTÇİOĞLU B. A.

The Journal of Industrial Relations Human Resources, vol.10, no.2, pp.27-53, 2008 (Peer-Reviewed Journal)