Lise Öğrencilerinde Yaşam Tatmini ve Duygu Durum Arasındaki İlişkilerin Araştırılması


BAYRAM ARLI N. , AYDOĞAN İ.

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey