Demokratik Bir Toplum ve Okulda Bir Lider Olarak Öğretmenin Rolü


Turan S.

Eurasian Journal of Educational Research, vol.1, no.3, pp.120-125, 2001 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Eurasian Journal of Educational Research
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, EBSCO Education Source, Educational research abstracts (ERA), ERIC (Education Resources Information Center), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.120-125
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Nasıl bir insan yetiştireceğiz? Okuldan beklentilerimiz nelerdir? Okullar hangi amaçlar için kullanılmalıdır? Okulların ideali ne olmalıdır? Bu soruların cevabı, eğitim programının vizyonunu, amaçlarını, içeriğini ve yöntemini biçimlendirmektedir. Eğitim, "hedef davranışlar" söylemi bağlamında mekanikleşmiş bir içerik benimsiyorsa, sonuçta edilgen, itaat eden insan ve toplum profili yetiştirilmek istenebilir. Edilgen insan tipinin karşıtı, kendine yetebilen, sorgulayan, araştıran ve kararlara katılan, sorumluluk alabilen ve kendi kaderini yönlendirebilen insandır. Aktif insan modeli, demokrasiyle örtüşmektedir. Demokratik toplum ve eğitim ilişkisinin çözümlenmesi ve bu süreçte öğretmenin rolü, eğitimin işlevlerini kısmen açıklığa kavuşturabilir. Bu eğitim, demokratik okul, demokratik öğretmen, demokratik birey ve vatandaşlık kavramlarının çözümlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, demokrasinin bir toplumsal barış projesi olarak ne ifade ettiği ve bu yaşam biçiminin gerçekleşmesinde temel öğeler olarak eğitim ve vatandaşlık kavramının yeri ve toplumsal bir lider olarak öğretmenin demokratik bir toplum oluşturma sürecindeki rolünü eleştirel teori açısından irdelenmiştir.