Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Erken Okur Yazarlıkla İlgili Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi


SEZGİN E., ULUS L., AKSOY A. B.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.1128-1144, 2019 (Peer-Reviewed Journal)