Bazı Basık Şeftali (P. persica var. platycarpa) ve Nektarin (P.persica var. nucipersica) Çeşitlerinin Bursa Koşullarında Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi


Ahı Koşar D., Koşar M. B., Ertürk U.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.1, pp.1-16, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışma, basık şeftali ve basık nektarin çeşitlerinin performanslarını değerlendirmek amacıyla 2016-2018 yılları arasında Bursa-Görükle koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada GF 677 anacı üzerine aşılı Plane Ring, Plane Summer, Plane Gem, Plane Sun, Plane Delicious, Plane Silver, Plane Gold, Plane Super, Plane Star, Plane 222, Plane Top basık şeftali çeşitleri; Platerina 110 ve Platerina 264 basık nektarin çeşitleri yer almıştır. Basık çeşitlerin fenolojik gelişim aşamaları, yaprak kıvırcıklığı yaygınlık oranı ve pomolojik özellikleri incelenmiştir. Tam çiçeklenme en erken Plane Ring ve Plane Summer çeşitlerinde, en geç ise Plane Gold ve Plane Silver çeşitlerinde meydana gelmiştir. Plane Ring (14 Haziran) ve Plane Summer (25 Haziran) çeşitleri en erken, Plane Top ve Platerina 264 (19 Ağustos) ise en geç hasat edilen çeşitler olmuştur. Yaprak kıvırcıklığı yaygınlık oranı % 25.00 (Plane Gold) ile %76.70 (Platerina 264) arasında değişmiştir. Meyve ağırlığı, meyve boyutu ve et/çekirdek oranı yönünden Plane Sun çeşidi daha yüksek değerler verirken, Platerina 110 çeşidi daha düşük değerler vermiştir. Meyve eti sertliği değerleri 2,94-5,52 kg cm-2 arasında değişmiş, Plane Super (5.52 kg cm-2) ve Plane Gold (5.51 kg cm-2) çeşitlerinden daha yüksek değerler elde edilmiştir. Çeşitlerin suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) %13.37 -%18.12; titre edilebilir asit içeriği 0.20 g 100-1 ml -0.71 g 100-1 ml ve olgunluk indeksi 23.09 -82.22 arasında değişmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü Bursa ili şeftali yetiştiriciliğinde önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle ülkemiz için yeni sayılabilecek basık şeftali-nektarin çeşitlerinin performanslarının Bursa koşullarında incelenmesi ve elde edilen sonuçların paylaşılması yetiştiricilere ve araştırıcılara ışık tutacaktır.