THE LABIAL HARMONY OF TURKMEN TURKISH ACCORDING TO THE WORDS OF T ÜRKMENCE -T ÜRKÇE S ÖZLÜK


Akgül S.

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , no.11, pp.382-407, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türk dilinin Güney
Batı grubunda ve bu grubun da doğu kolunda yer 
al
an Türkmen Türkçesi
çağdaş Oğuz şivelerinden olup Oğuz Türkçesinin karakteristik özellikleriyle birlikte, Doğu Türkçesinden de bazı özellikler barındırır. Batı grubu yazı dilleri
 
arasında yer alan
 
 Türkmen Türkçesinde 
dudak uyumunun incelendi
ği bu yazıda Türkmence
-
 Türkçe Sözlük’ 
te yer alan 
madde başı sözcükler taranmıştır. Giriş kısmında Türkmen  Türkçesine dair kısa bilgiler verilmiş
bu şivedeki
 dudak uyumu, ait 
olduğu Batı grubu yazı dilindeki diğer şivelerle kıyaslanarak ele alınmıştır
 Türkmen Türkçesinde dudak uyumunu zayıflatan sebepler Giriş
 
kısmında sıralanmış; bu sebeplerin örneği olabilecek sözcükler taranan sözlükten verilmiştir.
 
 Türkmence
-
 Türkçe Sözlük’ 
te yer alan 
sözcükler “Yabancı kökenli olanlar” ve “Türkçe kökenli olanlar” olmak üzere iki gruba ayrılarak, dudak uyumu bakımından incelenmiş
tir. 
 Tarama sonucunda ortaya çıkan
 
sözcüklerin uyum dışında kalma 
sebepleri irdelen
miş
tir. 
Sonuç kısmında elde edilen veriler ışığında  Türkmen Türkçesinde dudak uyumuna aykırı olan sözcüklerin sözlüğün geneline oranı verilmiştir