Ferrosen Epoksi ve Tiyofen Grupları İçeren Kopolimerlerin Sentezi ve Amperometrik Biosensör Uygulamalarında Kullanılması


DEMİRCİ A., GÖRÜR M. , YILMAZ F., DURSUN F., KORKUT Ş., ERHAN E., ...More

3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Turkey, 12 - 14 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey