2021-2022 ÖĞRETİM YILINDA OKUTULAN 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ


Creative Commons License

OGUR E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION, vol.11, no.4, pp.1647-1664, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2021-2022 öğretim yılında okutulan 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin kelime ve cümle uzunluklarının belirlenmesi ve bu metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenerek metinlerin sınıf düzeyine uygunluğunun incelenmesidir. Okunabilirlik, tümcedeki sözcük sayısına ve sözcükteki seslem sayısına dayanmaktadır. Bu sayılarla elde edilen ortalama tümce ve sözcük uzunlukları ortaya çıkarılarak okunabilirlik puanı hesaplanmaktadır. Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ne kadar anlaşılabilir olduklarını öğrenmek için okunabilirlik puanları çıkarılmıştır. Türkçeye uyarlanmış Ateşman Okunabilirlik Formülü ile Çetinkaya/Uzun Okunabilirlik Formülü kullanılmıştır. Bilgilendirici ve öyküleyici metinler çalışmaya alınmıştır. Ders kitaplarındaki serbest okuma metinleri incelenmiş, şiirler çalışma kapsamına alınmamıştır. Nitel araştırma metodolojisiyle gerçekleştirilen bu araştırmada, doküman inceleme deseni kullanılmıştır. Çalışmada MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 6 Ders Kitabı ve 6. Sınıf Ata Yayınevi Türkçe Ders Kitabındaki 25 öyküleyici, 24 bilgilendirici metin okunabilirlik yönünden incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 6. Sınıf Ata Yayınevi Türkçe Ders Kitabındaki metinlerin kelime ve cümle uzunluklarının ve okunabilirlik puanlarının MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 6 Ders Kitabındaki metinlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.