Metastatik olmayan nonmelanom deri kanserli hastalarda “Skin Cancer Index”in Türkçe’ye kültürel uyarlaması ve Türkçe sürümün güvenilirliği (ön sonuçlar)


EVRENOS M. K. , TÜREL ERMERTCAN A., ÇETİNARSLAN T., KARAARSLAN Ö., DADACI M., UZUN H., ...More

5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, Turkey, 11 - 12 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey