Vulva yerleşimli bifazik bulgular içeren nadir agresif tümor Sarkomatoid özellikler içeren skuamoz hücreli karsinoma


UĞRAŞ N. , ÖZ ATALAY F. , BAYKARA S.

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey